Header Image - Religija & Politika

Yearly Archives

One Article

Santykis tarp marksizmo ir religijos?

by Adminas 0 Comments

Jei negyvenote po akmeniu ir nesate tik vakar gimęs, turbūt iš Sovietų Sąjungos istorinės patirties žinote, kad marksizmas/komunizmas turi labai antipatišką santykį su religija. Švelniai tariant. Nuolatiniai persekiojimai, bažnyčių užėmimai ir jų paskirties keitimas, religinių švenčių ir religijos kaip tokios draudimas bei ją praktikuojančių žmonių persekiojimas. Tokia buvo Sovietų Sąjungos realybė ir nelabai ką dėl to galima padaryti.

Galime tik paklausti: o koks yra teorinis marksizmo santykis su religija? Ką jinai reiškia komunizmo ideologijoje? Labai lengva tai nurašyti kažkokiam prietaringumui ar dogmatiškam ateizmui. Tame tiesos tikrai yra, ypač kai kuriais istoriniais periodais (pvz. ankstyvosios porevoliucinės Sovietų Sąjungos proletkulto judėjime). Bet tai – tik dalis istorijos ir todėl – tik dalis tiesos.

Teisybė yra tokia, kad komunizmas neturi vien tik neigiamo sąryšio su religija. Kai kas galbūt sakytų, kad marksizmas kaip teorija ir komunizmas kaip praktika apskritai yra įmanoma tik ant krikščioniškos civilizacijos pamatų.

Krikščionybė sukūrė dar iki tol nematytą dalyką – universalumą. Prieš pagonybę ir daug dievų/stabų, ji pastatė vieną Dievą, kaip universalią ir singuliarią tiesą. Visi veiksmai dabar turėjo būti monoteistinės bažnyčios atskaitos taškais. Visa kita tapo persekiojimo verti, bedieviški, stabmeldiški dalykai, neverti tikrosios žmonijos ir naujos civilizacijos.

Iš to kilo ir kryžiaus žygiai ir pagonių persekiojimai (atsiminkit Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją ir jos kovas su kryžiuočiais). Todėl kartais filosofai ir istorikai vien dėl šios priežasties brėžia tiesią liniją tarp krikščionybės ir komunizmo.

Tokiame teoriniame suvokime, kova tarp marksizmo ir religijos – kad ir kokia arši ji būtų – yra suprantama kaip kova krikščioniškos civilizacijos rėmuose. Marksistai paprasčiausiai teigė, kad jie gali geriau įgyvendinti mesėjišką krikščioniško universalizmo idėją geriau nei korumpuota ir žemiškuose dalykuose paskendusi bažnyčia, kuri prarado savo santykį su Dievu.

Nenuostabu, kad labai dažnai marksizmas yra net sutapatinamas su religija ir yra brėžiama tiesi linija tarp vieno ir kito – neva marksizmas yra tik dar viena religija. Galbūt sekuliari religija, bet vis tiek religija.

Kiek tame tiesos – paliksime spręsti kiekvienam iš jūsų. Tiesiog norėjome pasidalinti perspektyva, kuri sako, kad religijos ir marksizmo santykis nėra toks paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.