Religija

by Adminas 0 Comments

Religija visuomet buvo labai jautri tema. Bene kiekvienas religingas žmogus teigia, kad yra tik vienas (jo) Dievas ir neturėtų egzistuoti nei viena kita religija. Deja, bet toks požiūris yra labai neteisingas ir egoistiškas. Religija yra skirta žmonėms. Kaip žinia, pasaulyje šiandien skaičiuojama daugybė skirtingų religijų – ir jas sukuria žmonės. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvę ir gali rinktis tai, kas jam atrodo priimtiniausia. Kaip bebūtų, taip pat nereikėtų pamiršti, kad yra nemažai žmonių, kurie yra ateistai ir jų požiūris į religiją yra labai skeptiškas. Dažniausiai tokie žmonės yra linkę ginčytis su tais, kurie tiki vienu ar kitu Dievu ar kitomis aukštesnėmis jėgomis. Tačiau iš tiesų ginčytis dėl religijos niekuomet nereikėtų. Tai prie nieko nepriveda. Kadangi tikėti ar netikėti yra asmeninis žmogaus pasirinkimas, negalima teigti, kad tikintis arba netikintis žmogus elgiasi neteisingai.

Be abejo, kai kalbama apie religiją, yra labai daug griežtą ir nenuginčijamą nuomonę turinčių žmonių, todėl praktika rodo, kad apie religiją kalbėti apskritai nereikėtų. Juk yra labai daug žmonių, kurie tiki „savo tiesa“ ir nenori girdėti jokios kitos nuomonės. O būtent tokiu atveju gali kilti labai daug ir didelių konfliktų. Taigi, būtina suprasti, kad jei žmogus yra tikintis, jis savo tikėjimą turi pasilikti sau. Religija yra sukurta tam, kad pagelbėtų žmonėms sudėtingose gyvenimiškose situacijose. Tai skirta tam, kad žmonės turėtų į ką atsiremti jiems sudėtingu gyvenimo metu. Todėl jei žmogus tiki ir jam tikėjimas padeda gyventi lengviau, kodėl gi jis turėtų bandyti kitiems įteikti, jog ir jie turėtų tikėti lygiai tuo pačiu Dievu ir išpažinti tokią pačią religiją? Akivaizdu, kad žmonės turi suvokti, kokia yra pagrindinė religijos paskirtis ir kodėl yra sukurta tiek daug skirtingų religijų. Tik tokiu atveju bus galima tikėtis, kad žmonių požiūris pasikeis ir daugiau nebebus konfliktų dėl to, kuo žmonės tiki ar kuo netiki. Todėl, jei jūs tikite ir esate religingi, neturėtumėte skleisti savo žodžio kitiems.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>