Pasaulinio apaštališkojo gailestingumo kongreso istorija ir misija
3 mins read

Pasaulinio apaštališkojo gailestingumo kongreso istorija ir misija

Pasaulinis apaštališkasis gailestingumo kongresas (ang. World Apostolic Congress on Mercy – WACOM) yra pasaulinė iniciatyva, kuria siekiama skatinti gailestingumą ir atjautą pasaulyje. 2004 m. įkurtas WACOM vienija įvairių tikėjimų, kultūrų ir sluoksnių žmones, kurie vienodai supranta, kad visi turi rodyti gailestingumą ir atjautą vieni kitiems.
WACOM misija – kurti skirtingų žmonių tarpusavio supratimo ir pagarbos atmosferą, kad visi kartu galėtume dirbti dėl bendro gėrio. Įvairiomis savo programomis WACOM siekia didinti informuotumą apie gailestingumą ir užuojautą visame pasaulyje. Ji taip pat siekia skatinti dialogą tarp skirtingų religinių tradicijų ir sluoksnių žmonių, ypatingą dėmesį skirdama konfliktų paliestose vietovėse gyvenantiems žmonėms.
WACOM taip pat siekia, kad gailestingumo ir užuojautos vertybės būtų puoselėjamos visose gyvenimo srityse, įskaitant vyriausybės politiką, švietimą, sveikatos priežiūrą, verslo praktiką ir visuomenines organizacijas. Be to, ji stengiasi kurti pasaulinę gailestingumo kultūrą, skatindama tarnauti kitiems ir padėti tiems, kuriems to reikia.
WACOM nuolat kuria ir įgyvendina naujus būdus, kaip suburti žmones, kad skatintų gailestingumą ir atjautą. Įvairiose šalyse ji rengia kasmetinius kongresus ir kitus renginius, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama gailestingumo ir užuojautos temai. Šiuose renginiuose paprastai dalyvauja įvairių religijų atstovai, kurie pasakoja apie savo patirtį, susijusią su gailestingumu ir užuojauta.
Savo veikla WACOM tikisi sukurti geranoriškesnį ir gailestingesnį pasaulį visiems. Skatindama supratimą ir pagarbą tarp skirtingos kilmės žmonių, ji siekia panaikinti barjerus, kurie kitu atveju galėtų sukelti konfliktus. Taip WACOM siekia puoselėti gailestingumo ir užuojautos kultūrą, kurią gali priimti visi.
Tai įkvepianti iniciatyva, galinti suvienyti žmones ir sukurti geresnį pasaulį visiems. Be to, WACOM veikla teikia vilties dėl šviesesnės ateities, kurioje gailestingumas ir užuojauta bus pripažįstami kaip visuotinės vertybės, peržengiančios religinius ir kultūrinius skirtumus. Savo įsipareigojimu paversti pasaulį geresne ir gailestingesne vieta kiekvienam žmogui WACOM iš tiesų daro teigiamą įtaką pasauliui.
Pasaulinis apaštališkasis gailestingumo kongresas (WACOM) siekia sukurti ilgalaikį poveikį, sutelkdamas dėmesį į ilgalaikių strategijų, kurios visame pasaulyje skatintų gailestingumo ir užuojautos kultūrą, kūrimą. Siekdamas šio tikslo, WACOM užmezgė strateginę partnerystę su kitomis panašiai mąstančiomis organizacijomis ir institucijomis, kad padėtų propaguoti savo misiją pasauliniu mastu. Bendradarbiaudama WACOM siekia, kad gailestingumas ir užuojauta taptų norma visame pasaulyje.
Bendradarbiaudama su įvairiais žmonėmis iš viso pasaulio, WACOM žengia teigiamus žingsnius kuriant gailestingumo ir užuojautos kultūrą visiems. Dėdama savo indėlį, kad pasaulis taptų malonesnis ir gailestingesnis, WACOM iš tiesų daro pokyčius.

Pasaulinis apaštališkasis gailestingumo kongresas (WACOM) gali suvienyti skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų žmones, sukurti abipusio supratimo ir pagarbos atmosferą. Daug dėmesio skirdamas gailestingumui ir atjautai skatinti, WACOM siekia, kad pasaulis taptų geresne vieta visiems. Kviečiame visus įsitraukti į šią įkvepiančią iniciatyvą ir padėti kurti gailestingesnę ateitį.